Wil jij telefonist worden?

De OuderWijzerTelefoon kan alleen goed functioneren dankzij bekwame en betrokken vrijwilligers, die veelal vanuit hun beroep te maken hebben met jeugd- en gezinshulp of het onderwijs.

Voldoe jij aan de onderstaande criteria?

Potentiële telefonisten worden geselecteerd aan de hand van een aantal vaste criteria en aandachtspunten. Dus herken jij je in de volgende 9 punten, dan moedigen we je van harte aan te solliciteren!
Jij…

 • … bent een professional uit de Jeugdzorg, JGZ, Jeugd-GGZ of het onderwijs.
 • … kan vanuit jouw professie ouders ondersteunen en de weg wijzen. 
 • … hebt goede intenties en een gegronde motivatie.
 • … kan je goed verstaanbaar maken in de Nederlandse taal.
 • … bezit goede gespreksvaardigheden.
 • … hebt affiniteit met het begeleiden van ouders.
 • … begeleidt ouders op een positieve manier.
 • … (ver)oordeelt niet.
 • … kan je vinden in de werkwijze zoals beschreven in dit document.
 • … bent bereid een gedragscode te tekenen en zich daaraan te houden.
 • … kan op een positieve manier samenwerken met andere betrokken vrijwilligers.
 • … kan reflecteren op eigen handelen.
 • … hebt een lange adem.
 • … hebt aanpassingsvermogen en een open-mind.
 • … hebt een nieuwsgierige en kritische houding.
 • … kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren.

Meld je dan via een open sollicitatie aan via ons aanmeldformulier

Omdat we snel van start zijn gegaan, zijn we begonnen met competente professionals, die zonder training en volledige richtlijn de telefoonlijn kunnen bemannen. Vanaf onze start, met al 70 enthousiaste en bekwame telefonisten, zullen we onze selectieprocedure uitbreiden en zul je via een (online) sollicitatiegesprek ook kunnen instromen. Uiteraard volgt dan een basistraining en een inwerkprocedure.

Gedragscode OuderWijzerTelefoon

Iedere telefonist onderschrijft de gedragscode die OuderWijzer heeft opgesteld voor telefonisten. Deze gedragscode zijn onze telefonisten dus altijd op aanspreekbaar.

AFSPRAKEN ALGEMEEN

 • Iedere telefonist dient zich op de hoogte te hebben gesteld van onze werkwijze. 
 • Iedere telefonist handelt op basis van respect voor de emotionele, culturele en fysieke integriteit van bellers en collega’s. 
 • De werkwijze van de telefonist is doelgericht, inzichtelijk, gecontroleerd en gedisciplineerd op basis van de visie, werkwijze en gedragscode van de OuderWijzerTelefoon. 
 • Het persoonlijk functioneren wordt door de OuderWijzer-coördinator of een daartoe aangestelde medewerker geëvalueerd met de telefonist.
 • Het is de telefonist niet toegestaan om tijdens een telefoondienst onder invloed te zijn van alcohol of drugs.

AFSPRAKEN M.B.T. PRIVACY EN BEELDMATERIAAL

 • De telefonist is verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige informatie. 
 • De telefonist is verplicht op de hoogte te zijn van de afspraken met betrekking tot privacy en het delen van je eigen gegevens en handelt hier ook naar.
 • De telefonist dringt niet verder door in het privéleven van een beller dan functioneel noodzakelijk is.

AFSPRAKEN M.B.T. INTIMITEITEN EN GRENZEN 

 • De telefonist gaat niet in op en neemt geen initiatief tot agressief (verbaal en non-verbaal). gedrag of elke vorm van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag jegens bellers of collega’s.
 • De telefonist handelt met respect voor ieders grenzen.

Let op:
Indien de telefonist gedrag signaleert bij collega’s dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinator van de OuderWijzerTelefoon, die daarop gepaste actie zal ondernemen.

Indien ouders die bellen met OuderWijzerTelefoon gedrag signaleren wat niet in overeenstemming is met de gedragscode, zal eveneens passende actie ondernomen worden door de coördinator van de OuderWijzerTelefoon.

Deze acties zijn vastgelegd in een beschrijving van werkwijzen, die op aanvraag beschikbaar is via info@ouderwijzer.nl

.